Klauberg Baltics

+372 686 3167

office.ee@klauberg.legal

Klauberg BALTICS nõustab kolmes Balti riigis Lätis, Leedus ja Eestis rahvusvahelisi ettevõtteid kõigis äriõiguslikes küsimustes. Erakliente toetame eelkõige pärimis- ja tööõiguse nagu ka vastutus-seaduse valdkonnas.

Meie rahvusvahelisel meeskonnal onpikaajaline siinne nõustamiskogemus. Meie erilise tähelepanu all on äri- ja transpordiõiguse.va ldkond nagu ka kohtuvaidlused ning Life Sciences

You can find us on floor 5
Subscribe to the Solaris news and promotions!