Advokaadi­büroo Nove

NOVE on spetsialiseerunud peamiselt majandusvaidluste lahendamisele ja keerukamate tehingute nõustamisele.

NOVE asutati 2016. aastal vaidluste lahendamisele spetsialiseerunud boutique büroona. Tänaseks on meie meeskonnas ligi 20 töötajat ning oleme oma tegevusvaldkondi laiendanud ka tehingutele ja ettevõtete nõustamisele.

NOVE motoks on „vähem, aga paremini“. Väärtustame kvaliteeti, kompromissitult kliendikeskset teenindust ja efektiivsust ning keskendume ainult nendele õigusvaldkondadele, milles oleme tugevad. Vajadusel komplekteerime büroo unikaalsetest spetsialistidest nõustamismeeskonna, kus on ühendatud nii akadeemilised teadmised kui ka praktiline kogemus. Valdkondades, kus me parimal tasemel nõu anda ei suuda, me seda ka ei tee.

Lisaks spetsialiseerumisele on NOVE eeliseks advokaatide rikkalik töökogemus. Iga meile usaldatud kliendiülesande täitmises osaleb vahetult vastava valdkonna pikaajalise kogemusega NOVE vandeadvokaadist partner, kes komplekteerib ülesande täitmiseks optimaalse nõustamismeeskonna.

NOVE tugevuseks on ka akadeemiline pagas ja õigusloomes osalemine. Meie meeskonnaliikmetest kolmel on doktorikraad. Ligi pooled meie meeskonnast tegutsevad ka Tartu Ülikoolis õppejõuna. Mitmed meeskonnaliikmed on aastaid osalenud olulisemate seaduste koostamisel ja on kaasautorid olulisemate eraõiguslike õpikute ja seaduste kommentaaride koostamisel.

Mõistame, et klientide huvidest lähtuva õigusteenuse oluliseks osaks on hinnastamismudel, mis tagab teenusega kaasnevate kulude läbipaistvuse ja ettenähtavuse. Seetõttu soovitame klientidele alternatiivseid hinnastamismudeleid võrreldes turul valdavalt levinud tunnipõhise ajaarvestusega ning võimalusel töötame projektipõhiste tasukokkulepete alusel.

NOVE klientideks on valdavalt keskmised ja suuremad äriühingud. Peame oluliseks pikaajalist usalduslikku koostöösuhet, mis võimaldab meie ekspertidel olla kursis kliendi tegevuse spetsiifika ja praktikatega. Oleme toeks klientide juristidele või õigusosakondadele spetsiifilisi õigusteadmisi või kogemust nõudvates küsimustes.

You can find us on floor 2
Subscribe to the Solaris news and promotions!